มีใครมีกันชนสเกวevo10ไหมค่ะ ฝนตกน้ำท่วมถนนขับไปลงหลุมกันชนข้างล่างพังเลย มีใครมีไหมคะหรือหาจากไหนได้บ้างไหมคะ